Obchodné podmienky

Milý zákazník,

táto chvíľa je pre nás veľmi významná. Naše výrobky tvoríme s láskou a Vy sa chystáte jeden z nich zakúpiť. Obchod je pre nás spolu-práca. Dlhodobá a obojstranne prospešná. Úžitok, ktorý získavate s naším tovarom, je pro nás velmi dôležitý a prajeme si, aby pre vás znamenal spokojnosť a naplnenie našej vízie. A tou je zjednodušiť vám život. Prečítajte si, prosím, pozorne ďalšie riadky. Žijeme v štáte, kde platia právne pravidlá pro podnikanie, a my ich dodržiavame. A i keď v administratíve nemáme zvláštnu záľubu, tieto obchodné podmienky chránia vás i nás v situácii, ak by došlo k neočekávaným událostem. Prajeme si ale, aby sa to nikdy nestalo a Vy ste sa stali našimi nadšenými zákazníkmi, ktorí s nami pôjdu ešte veľa rokov.

1) Základné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami sa riadi predaj a nákup tovaru v elektronickom obchode Lavmi prevádzkovanom na adrese www.lavmi.cz.

Za prevádzkovanie maloobchodu na adrese www.lavmi.cz zodpovedá:

Kreativní prostor Lavmi, s.r.o.
Špálova 444/6
162 00 Praha 6

IČ: 248 40 629
DIČ: CZ248 40 629

lavmi@lavmi.cz

Prevádzkovateľ je platca DPH.

Zákazník (spotrebiteľ) se zaväzuje oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred tým, než si objedná vybraný tovar. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s dodávateľom nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.Dodávateľ je prevádzkovateľ maloobchodu. Predmetom uzatvárania kúpnej zmluvy medzi spotebiteľom a dodávateľom je záväzok dodávateľa dodať spotrebiteľovi objednaný tovar a záväzok spotrebiteľa objednaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutým spôsobom dohodnutú cenu.V prípade neprevzatia (a nezaplatenia v prípade dobierky) objednaného tovaru spotrebiteľom je dodávateľ oprávnený požadovať po spotrebiteľovi úhradu poštovného a poplatok  EUR ako úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú zákazník (spotrebiteľ) uzatvára s predávajúcim (dodávateľom).

2) Objednávanie

Ponúkame vám možnosť pohodlného nákupu priamo z vášho domova. Objednávať môžete 24 hodín denne prostredníctvom integrovaného nákupného košíka či emailu. Objednávka zaslaná prostredníctvom nášho elektronického obchodu je prijatá štandardne do 24 hodín, najneskôr vždy nasledujúci pracovný deň (v prípade zaslania objednávky v priebehu víkendu). Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o expedovaní tovaru budete takisto informovaní e-mailom. Pri niektorých objednávkach (väčšie množstvo, drahší sortiment, apod.) vás kontaktujeme pre potvrdenie objednávky telefonicky. Stornovanie objednávky je možné najneskôr do 3 hodín od okamihu vytvorenia objednávky. Storno je možné urobiť telefonicky alebo e-mailom, pri stornovaní objednávky stačí uviesť vaše meno, číslo objednávky a emailovú adresu (v prípade stornovania telefonicky).

3) Expedičné a dodacie lehoty

Expedície prebiehajú pomocou rôznych špedičných spoločností.

Snažíme se držať väčšinu nášho sortimentu skladom. Zákazník má vo väčšine prípadov druhý či tretí pracovný deň tovar doma (pokiaľ vytvorí objednávku do 11:00 v pracovný deň a nasledujúci deň je tiež pracovný a tovar je platený dobierkou). Pri každej položke je uvedená dostupnosť tovaru. Pokiaľ by sa stalo, že tovar momentálne nie je na sklade, sme povinní zákazníka ihneď informovať o tejto skutočnosti a individuálne dohodnúť termín dodania.

Zákazník je emailom informovaný o expedícii tovaru. Pokiaľ nebude zásielka doručená zákazníkovi nasledujúci pracovný deň odo dňa expedíicie, je zákazník povinný nás ihneď kontaktovať a informovať nás o tejto skutočnosti. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad a budeme postupovať štandardne pri vymáhaní pohľadávky za nevyzvihnutú zásielku (viď vyššie). Pokiaľ dôjde k nevyzdvihnutiu onej zásielky zákazníkom a zásielka nám bude prepravnou spoločnosťou vrátená naspäť, kontaktujeme zákazníka a individuálne riešime tento problém

4) Platobné podmienky

Prevodom na účet – celkovú sumu za tovar a poštovné pošlete na bankový účet:
číslo účtu: 2600528609/2010
banka: FIO banka, a.s.
variabilný symbol: Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo vašej objednávky.
konštantný symbol: 0008

5) Poštovné a balné v SR

Tovar bude zaslaný na vašu adresu. K celkovej sume za tovar vám bude účtované poštovné vrátane 21% DPH.
Obyčajné poštovné: BALÍK do 30kg 215 Kč
Platí pre dodanie tovaru v rámci SR. 
V případě otázok alebo nejasností nás kontaktujte na tel. + 420 230 234 976.
Štandardne expedujeme zásielky do 30 kg. V prípade väčšej objednávky nás prosím kontaktujte a my pre vás radi zariadime individuálnu prepravu.

6) Záruky - reklamačný rád

Prípadné reklamácie vybavíme k vašej spokojnosti po individuálnej dohode s vami a v súlade s platným právnym rádom Slovenskej republiky. Zákazník je povinný prezrieť si tovar dodaný predávajúcim bezprostredne po jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je zákazník povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar. Podpísaním prepravného listu zákazníkom zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol riadne a včas dodaný. Pred prvým použitím tovaru je zákazník povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávného používania tovaru nesie zodpovednosť zákazník. Záruka se nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním, ani na vady, na ktoré bol zákazník dopredu upozornený. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevozu produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou po prevzatí tovaru. Na vady tohoto pôvodu se nevzťahuje ani poskytnutá záruka. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované. Vašu reklamáciu vybavíme čo nejrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku. Na vady spôsobené neodborným zachádzaním se záruka nevzťahuje. Reklamačný rád se vzťahuje na tovar, který bol zakúpený u prevádzkovateľa internetového obchodu – www.lavmi.cz, alebo na niektorej z pobočiek prevádzovateľa. Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

7) Vrátenie tovaru

Nakupovaním v našom online obchode nepodstupujete žiadne riziko. Ste oprávnení zakúpený tovar bez udania dôvodu vrátiť späť do 30 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je v tomto prípade povinný vrátiť nepoužitý, nepoškodený a kompletný tovar v pôvodnom obale a s originálnym dokladom o nákupe. Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar predávajúcemu. Náklady na dopravu hradí spotrebiteľ. Po splnení týchto podmienok bude spotrebiteľovi vrátená kúpna cena tovaru.

Ak sa chcete uistiť o farebnosti I kvalite, odporúčame zakúpenie vzorky tapety.

Výnimku tvorí tovar na objednávku, ktorý sa vyrába až po zaplatení. Napríklad Obrazové tapety. Tento tovar sa nedá vrátiť ani vymeniť za iný. Vymenit či vrátiť ho môžete iba v prípadě závady či jeho doručenia po termíne.

8) Informácie poskytované spotrebiteľovi na základe zákona č. 108/2000 Z. z.:

ad. a) Kreativní prostor Lavmi, s.r.o., IČ: 248 40 629, DIČ: CZ248 40 629, Špálova 444/6, 162 00 Praha 6
ad b a c) Tovar, charakteristika a ceny tovaru sú u jednotlivých ponúkaných položiek.
ad d) Ceny tovaru uvedené v elektronickom obchode sú vždy ceny pro koncového spotrebiteľa a bez akýchkoľvek ďalších skrytých poplatkov okrem nákladov na dodanie. Náklady na dodanie sú v obchodných podmienkach a tiež v časti "Pokladňa".
ad e a f) Spôsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí pri nákupe v časti "Pokladňa," kde se tiež dozvie celkovú výšku nákladov na dodanie. Výška poštovného a balného je tiež uvedená v obchodných podmienkach.
ad g) Podľa § 12. odst.1 má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku.
ad h) Neúčtujeme žiadne poplatky pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku.
ad h) Naša ponuka platí po dobu aktívneho pripojenia k www.lavmi.cz a doby potrebnej na doručenie objednávky prostredníctvom nástrojov www.lavmi.cz.

9) Ostatné ustanovenia

Všetky údaje zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú chránené príslušnými právnymi predpismi. Táto ochrana se môže dotýkať aj práv iných osôb. Údaje zverejnené na webových stránkach predávajúceho nesmú byť bez jeho súhlasu alebo súhlasu držiteľa autorských práv akokoľvek ďalej kopírované a sprístupňované tretím osobám. Predávajúci neručí za vecnú správnosť všetkých údajov zverejnených na jeho webových stránkach a upozorňuje, že tieto údaje nie sú v žiadnom prípade doporučením pre využitie ponúkaného tovaru pre špecifický účel použitia zamýšľaný zákazníkom. Predávajúci je oprávnený meniť obsah svojich webových stránok a tiež aj sortiment ponúkaného tovaru a ich ceny. Predávajúci je oprávnený meniť obsah týchto obchodných podmienok, zmena obchodných podmienok sa nevzťahuje na už uzavreté kúpne zmluvy.

Cz Sk En De